• Talent, that's what NetViet is all about...

  • Do right the first time - Select right people for right jobs, from us

  • Later on you will thank you for outsourcing your payroll to NetViet

  • Our Staffing Solutions - Your Freedom, Efficiency and Cost Cutting

  • NetViet's HR Consulting - call us TODAY for your success in future

Services and Solutions
Do you know?
Newsletter Subscription

Enter your email address here to receive our weekly newsletter.
 
Info. Desk ›› HR Legislations
Những điểm mới trong Bộ luật Lao động (sửa đổi)


Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18/6/2012, bắt đầu có hiệu lực từ 1/5/2013. Bộ luật lao động (sửa đổi) gồm 17 chương, 242 điều, tăng 19 điều so với Bộ luật Lao động hiện hành (223 điều). Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã đưa ra những quy định cụ thể hơn và bảo vệ lợi ích cho người lao động (NLĐ) nhiều hơn. Careerlink xin giới thiệu 5 nội dung mới đáng chú ý mà NLĐ và Doanh nghiệp cần biết trong Bộ luật mới này.

See more...
Nghị định 55/2013/NĐ-CP

Ngày 22/5/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động 2012.

Theo nghị định này, Doanh nghiệp thực hiện hoạt động cho thuê lại lao động phải được Bộ Lao động Thương binh & Xã hội cấp phép (Điều 13); có vốn pháp định 2 tỷ đồng (Điều 6); thực hiện ký quỹ 2 tỷ đồng (Điều 5); ngoài ra, còn một số điều kiện khác về trụ sở, người đứng đầu. Nghị định quy định khá rõ trình tự thủ tục, hồ sơ cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động.

See more...
Điều 6 Thông tư số 134/2011/TT-BTC

Bộ tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Quyết định số 04/2011/QĐ-Ttg ngày 20/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Điều 39, Điều 65 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hỉêm xã hội Việt Nam, Bảo hiễm xã hội thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn bổ sung một số điểm về việc cấp thẻ BHYT cho người lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

See more...
TĂNG 2 THÁNG NGHỈ THAI SẢN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ
Đây là một trong những nội dung mới quy định tại Bộ luật Lao động năm 2012, số 10/2012/QH13, được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 03 thông qua ngày 18/06/2012.

See more...
Điểm mới về thuế Thu Nhập Cá Nhân theo luật số 26/2012/QH13
Căn cứ theo Khoản 1, Điều 1 của Luật số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế Thu Nhập Cá Nhân thì có bổ sung các trường hợp miễn thuế thu nhập cá nhân :

See more...

Our Clients
 
Address: 3/F, 122 Cao Thang St., Ward 04, Dist. 03, HCMC
Tel: (848) 6261 7310 - Fax: (848) 6261 7320 - Email: info@netviet.com.vn

 

Terms of Use | Sitemap
Copyright © NetViet Inc.
//